Op jouw profiel vind je een overzicht van alle opdrachten. Onder het kopje 'mijn opdrachten' zijn de opdrachten onderverdeeld in vier verschillende stadia.

Openstaand | Hier vind je alle geplaatste opdrachten die nog niet zijn gevuld. Je kunt per opdracht bekijken welke opdrachtnemers hebben gereageerd en eventueel een opdrachtnemer accepteren. De opdrachten blijven hier zichtbaar totdat de opdracht is gevuld met het gevraagde aantal opdrachtnemers.


Klaar om uit te voeren | Hier vind je een overzicht van opdrachten die zijn gesloten omdat er genoeg matches zijn gemaakt voor de opdracht. De opdrachten blijven hier zichtbaar totdat de opdracht is gestart.


Uren goedkeuren | Hier staan de opdrachten die zijn afgerond en waar de opdrachtnemer de gewerkte uren heeft ingediend. Je kunt de uren goedkeuren of een wijzigingsverzoek qua uren indienen als de uren niet kloppen. Zodra de uren worden goedgekeurd, wordt de factuur opgemaakt.


Gearchiveerd | De opdrachten die hier worden weergegeven, zijn alle geplaatste opdrachten. In dit overzicht vind je de informatie terug van alle voorgaande opdrachten, ook ingetrokken opdrachten of niet gevulde opdrachten.