Na het werken van een opdracht vult de opdrachtnemer de gewerkte uren in de YoungOnes app. Als opdrachtgever heb je drie opties om de uren te accorderen:

Goedkeuren
| Ben je akkoord met de ingevulde uren? Dan klik je op het groene vinkje. Je geeft de opdrachtnemer een passende beoordeling en hebt de mogelijkheid om feedback achter te laten voor toekomstige opdrachten voor de opdrachtnemer. Hebben meerdere opdrachtnemers gewerkt? Dan kun je ook in één keer de uren goedkeuren.

Afkeuren | Ben je niet akkoord met de ingevulde uren? Dan klik je op het rode kruisje. Je geeft een heldere motivatie waarom je het niet eens bent met de ingevulde uren en dient vervolgens een tegenvoorstel in van het aantal uren dat de opdrachtnemer volgens jou wél heeft gewerkt. Ook geef je een passende beoordeling en je hebt de mogelijkheid om feedback achter te laten.

Niet voltooid | Heeft de opdrachtnemer überhaupt niet gewerkt maar wel uren ingevuld? Dan klik je op ‘opdracht niet voltooid’. Je geeft een heldere motivatie waarom de opdracht niet is voltooid en legt uit of de opdrachtnemer de opdracht wel of niet in overeenstemming met jou niet heeft gewerkt.


De opdrachtgever dient de uren binnen zeven dagen goed te keuren, zodat opdrachtnemers zo snel mogelijk worden betaald voor de gewerkte opdracht.

Wanneer de uren zijn geaccordeerd, verplaatst de opdracht naar de ‘gearchiveerde’ opdrachten. Hier kun je altijd terugvinden hoeveel uren zijn geaccordeerd en wat voor beoordeling je hebt gegeven en ontvangen
.