Indien een opdrachtnemer een btw-nummer heeft, maar er geen btw van 21% wordt gerekend, maakt de opdrachtnemer gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is vanaf januari 2020 ingegaan. Bij deze regeling heeft de opdrachtnemer een btw-vrijstelling waardoor hij of zij geen btw-aangifte meer hoeft te doen en ze dus ook geen btw meer zullen ontvangen.