Na het accorderen van de uren door de opdrachtgever, wordt automatisch een factuur gegenereerd die wordt verzonden naar de opdrachtnemer. 


De facturen voor opdrachtgevers worden iedere dinsdag en vrijdag verstuurd. Als je binnen dezelfde periode van meerdere opdrachten de uren hebt goedgekeurd, zal je een verzamelfactuur ontvangen waar alle opdrachten zijn samengevoegd. Vanaf het moment dat wij de factuur versturen, gaat de betalingstermijn in. De betalingstermijn is standaard veertien dagen en kan met hoge uitzondering worden verlengd in samenspraak met je vaste contactpersoon.


Wanneer de betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, worden er een aantal stappen ondernomen:

  • Een herinnering via mail na 5 dagen

  • Een tweede herinnering via mail na 7 dagen (totaal na 12 dagen)

  • Een derde herinnering via mail na 5 dagen ingebrekestelling (totaal na 17 dagen)

  • De vierde herinnering is telefonisch contact, na 4 dagen (totaal na 21 dagen)


Als de factuur niet kan worden betaald, zijn er drie mogelijkheden:

  • Er wordt een afspraak gemaakt dat de factuur een week later wordt voldaan. 

  • Er wordt een betalingsregeling opgesteld waarin het openstaande bedrag in termijnen wordt terugbetaald.

  • Als jij de betaalafspraken niet kan nakomen of we komen niet met je in contact, wordt de case doorgestuurd naar het incassobureau. Zij pakken de case op om het verschuldigde bedrag te innen. Soms moet er geconcludeerd worden dat het bedrijf de facturen niet kan betalen of zelfs failliet gaat. Deze situatie is natuurlijk niet wenselijk. Wij zullen er alles aan doen om deze laatste stap te voorkomen.


Jouw gemiddelde betaaltermijn wordt weergegeven in jouw profiel. Als jij regelmatig te laat betaalt, kan dit zorgen voor een slecht imago en minder reacties op jouw opdrachten. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtnemers nog geen betaling hebben ontvangen, kunnen zij contact met jou opnemen.

Als er problemen ontstaan, kun je contact opnemen met ons via het contactformulier op onze site of via de chat knop rechtsonder deze pagina.