De opdrachtnemers kan drie klussen doen, zolang zij op hun btw-nummer wachten. Wanneer een opdrachtnemer een klus werkt zonder btw-nummer, wordt er gebruik gemaakt van het IB47-formulier. Op de factuur die je ontvangt wordt duidelijk weergegeven welke opdrachtnemers met een btw-nummer hebben gewerkt of volgens het IB47-formulier.


Als bedrijf dien je zelf een keer per jaar aangifte te doen voor het IB47-formulier. Dit doe je uiterlijk voor 1 februari over het voorgaande jaar. Je kan de aangifte invoeren via jouw persoonlijke gegevensportaal bij de Belastingdienst. Om de aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken verzamelen wij alle benodigde informatie* en leveren wij een document aan dat je direct kan uploaden in het gegevensportaal.  


Wil je hier meer over weten, kijk dan op deze website van de Belastingdienst. Via deze weg kun je de gegevens direct online aanleveren.


* Benodigde informatie:

  • Naam
  • Voorletters
  • Postcode
  • Huisnummer
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Uitbetaald bedrag inclusief onkostenvergoedingen