Als opdrachtgever ga je een overeenkomst aan met de opdrachtnemer voor de opdracht zoals die beschreven staat op de website. Als een opdrachtnemer hier niet aan voldoet, heb je het recht om de opdrachtnemer naar huis te sturen. Doordat de opdrachtnemer niet voldoet aan jouw opdrachtomschrijving  bestaat er ook geen recht om een claim in te dienen. 


Zorg ervoor dat je opdrachtomschrijving duidelijk en uitgebreid is. Bedenk wat de cruciale vereisten voor de opdracht zijn zodat opdrachtnemers weten waaraan ze moeten voldoen. Zo kun je hier altijd op terugvallen wanneer een opdrachtnemer niet voldoet aan de opdrachtomschrijving.