Als opdrachtgever kan je opdrachtnemers voor jou laten werken buiten Nederland. De opdrachtnemer moet dan wel in het bezit zijn van een A1-verklaring en een Limosa-1 meldingsbewijs. Maar wat zijn dat?


Een A1-verklaring | Met een A1-verklaring kan de opdrachtnemer aantonen dat hij of zij is verzekerd voor zijn of haar sociale verzekeringen in Nederland. Als de opdrachtnemer niet over een A1-verklaring beschikt, loopt hij of zij risico op een boete. De opdrachtnemer kan een A1-verklaring gratis aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). De verklaring kan worden aangevraagd met het btw- of KvK-nummer van de opdrachtnemer en is drie maanden geldig. 


Kijk voor meer informatie op de website van de SVB of bij de Kamer van Koophandel


Een Limosa-1 meldingsbewijs | De Belgische overheid wil wet- en regelgeving voor gedetacheerde opdrachtnemers in België afbakenen. Rechten en arbeidsvoorwaarden zijn hierbij vooral van belang. Daarom moet de opdrachtnemer een Limosa-1 melding maken om aan te tonen dat hij of zij in België gaat werken. De melding moet ingediend worden voor de opdracht start en heeft een maximale duur van 24 maanden.

Houd er rekening mee dat voor elke opdracht met andere werkzaamheden een nieuwe melding gemaakt dient te worden. De opdrachtnemer kan het Limosa-1 meldingsbewijs aanvragen bij de SVB. De aanvraag duurt één werkdag en het bewijs kost €39,95. Er zijn ook uitzonderingen op de regel: niet voor alle werkzaamheden is een Limosa-1 meldingsbewijs vereist. Op deze website lees je welke werkzaamheden een vrijstelling krijgen.


Kijk voor meer informatie op deze website.