Wanneer jouw organisatie is ingericht met sub-accounts is het mogelijk om aan ieder sub-account één (of meerdere) gebruiker(s) toe te voegen. Hierna is ook onderscheid te maken in gebruiksrechten zodat je per gebruiker kan bepalen welke functies toegankelijk zijn. Er zijn twee verschillende soorten gebruikers:

Administrator | De administrator beheert het hoofdaccount en is de enige die over alle bevoegdheden beschikt. Als administrator heb je ook het beheer over de verschillende accounts waarin je wijzigingen kan doorvoeren. Je kunt ook meerdere administrators instellen als je de bevoegdheden beschikbaar wilt maken voor meerdere medewerkers.


Gebruiker | Een gebruikersaccount kan enkel aan worden gemaakt door een administrator. De gebruikers kunnen geen wijzigingen maken in het toegewezen sub-account en beschikken alleen over de specifieke bevoegdheden die hen zijn toegewezen. Het gaat om de volgende bevoegdheden:


  • Opdrachten plaatsen

  • Opdrachtnemers accepteren, wijzigen en afzeggen

  • Ingediende uren controleren en opdrachtnemers beoordelen


Deze rechten zijn altijd te wijzigen in het desbetreffende sub-account.

Bij iedere opderacht kan je een contactpersoon koppelen. Opdrachtnemers krijgen deze contactgegevens te zien wanneer zij worden geaccepteerd. Je kan een gebruiker als contactpersoon opgeven, maar ook iemand zonder inloggegevens. Deze persoon ontvangt dan alleen een mail met alle benodigde gegevens van de opdracht, waaronder een presentielijst.