Na het aflopen van de annuleringstermijn mag de opdrachtnemer zich niet meer afmelden voor een opdracht. Er dient dan een vervanger aan te worden gedragen voor de opdracht. Deze vervanger wordt altijd aangedragen via het platform. Dit mag iemand zijn die een account heeft bij YoungOnes, maar ook iemand zonder account. Als de vervanger geen account heeft op het platform, is een door ons gestuurde ID-check verplicht voordat de vervanger aan de slag kan. 


De vervanger wordt vanaf dat moment ook voor jou zichtbaar bij de gematchte opdrachtnemers onder de opdracht. De aangedragen vervanger dient altijd van gelijkwaardige kwaliteit te zijn als de origineel geaccepteerde opdrachtnemer en dient te kunnen voldoen aan de vereiste vaardigheden van de opdracht. Is dit niet het geval? Dan mag je de vervanger weigeren voor de opdracht. De vervanger heeft in dit geval ook geen recht op een claim. Bij het weigeren dient wel altijd een heldere en reële motivatie te worden ingediend.


Hoe zit het dan met de betaling? Als de vervanger van de opdracht een account heeft bij YoungOnes gaat de betaling van de klus rechtstreeks via deze vervanger. Als de vervanger van de klus geen account heeft, blijft de originele opdrachtnemer verantwoordelijk voor de betaling aan de vervanger. De betaling van de opdracht wordt in dit geval ook gedaan aan de originele opdrachtnemer. Hier heb jij als opdrachtgever verder geen verantwoordelijkheden in.