Het kan een keer gebeuren dat een opdrachtnemer niet meer kan komen nadat de annuleringstermijn is verstreken. In dit geval is de opdrachtnemer verplicht om een vervanger te regelen. Deze vervanging dient altijd aan te worden gedragen via het platform. Jij mag als opdrachtgever zelf beslissen of je de vervanger accepteert of afwijst, mits je hier een reële motivatie voor hebt. 


Kan de opdrachtnemer geen geschikte vervanger regelen? Dan kun je de opdracht aanduiden als ‘niet gewerkt’. Dit wordt dan getoond op het profiel van de opdrachtnemer.

Wil je de opdrachtnemer helemaal niet meer inzetten? Dan kan je hem of haar blokkeren voor al jouw opdrachten. Vanaf dat moment zijn jouw toekomstige opdrachten niet meer zichtbaar. Meer over het blokkeren van opdrachtnemers lees je hier.