Als een opdrachtgever te laat wordt geannuleerd voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtnemer hiervoor een claim indienen van 50% van de geplande uren. Op dit annuleringsbeleid zijn een aantal uitzonderingen waarin de opdrachtnemer geen recht heeft op deze claim buiten de annuleringstermijn:


Eerder niet op komen dagen | Indien een opdrachtnemer eerder niet is op komen dagen bij jou, dan ben je vrij om alle toekomstige matches met deze opdrachtnemer te annuleren.

Beschikt niet over de vereisten voor de opdracht | Als een opdrachtnemer tijdens de opdracht niet blijkt te beschikken over de gevraagde eisen in de opdrachtomschrijving, dan mag de je de opdracht kosteloos (eerder) beëindigen en enkel de gewerkte uren betalen. Ook toekomstige matches met deze opdrachtnemer mogen worden geannuleerd.

Kan zich niet identificeren | Indien een opdrachtnemer zich niet kan of wil identificeren bij aanvang van de opdracht mag je de opdrachtnemer kosteloos naar huis sturen en toekomstige matches met deze opdrachtnemer annuleren.