YoungOnes onderscheidt zich van een uitzendbureau doordat YoungOnes enkel een platform is dat de vraag van opdrachtgevers en het aanbod van opdrachtnemers samenbrengt. Alle beslissingen over wie, wat, wanneer en hoe je werkt, liggen bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer. YoungOnes biedt enkel een platform om dit mogelijk te maken. Wij houden de actuele juridische regelgeving nauw in de gaten en brengen, indien nodig, aanpassingen aan in onze modelovereenkomst en gebruiksvoorwaarden.


Hieronder vind je puntsgewijs het grootste verschil tussen een medewerker in loondienst/uitzendkracht en een opdrachtnemer op ons platform.


Loondienst/ uitzendkracht

Opdrachtnemer

In dienst bij één bedrijf

Meerdere opdrachtgevers

Arbeidscontract/-overeenkomst

Overeenkomst van opdracht

Vaste uren per week

Zelf bepalen hoeveel uur je werkt

Vast loon

Flexibel inkomen

Zelf te bepalen uurtarief

Geen administratie

Eigen administratie bijhouden

Standaard verzekerd (via werkgever)

Niet standaard verzekerd (via YoungOnes wel). Hier lees je er meer over.

Pensioenopbouw (via werkgever)

Zelf pensioen en vakantiegeld opbouwen