Als opdrachtgever kun je opdrachtnemers voor jou laten werken in Frankrijk of Duitsland. De opdrachtnemer moet dan wel in het bezit zijn van een A1-verklaring. Maar wat is een A1 verklaring?


Een A1-verklaring | Met een A1-verklaring kan de opdrachtnemer aantonen dat hij of zij is verzekerd voor zijn of haar sociale verzekeringen in Nederland. Als de opdrachtnemer niet over een A1-verklaring beschikt, loopt hij of zij risico op een boete. De opdrachtnemer kan een A1-verklaring gratis aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). De verklaring kan worden aangevraagd met het btw- of KvK-nummer van de opdrachtnemer en is drie maanden geldig. 


Kijk voor meer informatie op de website van de SVB of bij de Kamer van Koophandel.