Als opdrachtgever heb je de mogelijkheid om de opdrachtnemer te verzoeken een EVOG (Eigen Verklaring Omtrent Gedrag) en/of een Akkoordverklaring te ondertekenen. Het ondertekenen van deze documenten kan fraude en andere ongewenste situaties voorkomen. 


Hieronder vind je twee voorbeeld templates die je door de opdrachtnemers kan laten ondertekenen. Je kunt de bijbehorende template downloaden en toevoegen aan de extra informatie, zodat de opdrachtnemer deze kan ondertekenen. Je kunt het template ook direct delen met de freelancer.

  1. EVOG

  2. Akkoordverklaring


We bieden een aanpasbaar template aan, zodat je deze naar eigen wens kunt aanpassen en aanvullen. Het waarborgen van deze documenten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en YoungOnes kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Wij zullen wel gepaste actie ondernemen wanneer een freelancer de gebruiksvoorwaarden van ons platform schendt.