Een freelancer die actief is op het platform van YoungOnes heeft van tevoren altijd een ID-check doorlopen om te kunnen reageren op klussen. Wij laten deze controles uitvoeren door een derde partij om te verzekeren dat enkel personen met de juiste werkbevoegdheid toegang hebben tot ons platform.


Jij als opdrachtgever draagt echter zelf de verantwoordelijkheid voor de controle van identiteitsbewijzen op locatie: de zogenoemde verificatieplicht. Een ID-check vóór een klus start waarborgt dat je daadwerkelijk samenwerkt met de juiste persoon, die bevoegd is om in Nederland te mogen werken. 


Voor de verificatie van freelancers van binnen de EER en Zwitserland en de zogenaamde derdelanders, gelden andere regels. Hiertoe hebben wij onderstaand beslisboom opgesteld.