Om een opdracht te plaatsen op het platform, moet je ingelogd zijn op de website van YoungOnes. Vervolgens kun je onder het kopje ‘mijn opdrachten’ een nieuwe opdracht plaatsen. Zodra je hierop klikt, kun je de gegevens voor de opdracht aanmaken. Opdrachten kunnen 1 uur in de toekomst geplaatst worden.


Titel | De titel is het eerste wat een opdrachtnemer ziet. Probeer dit dus zo volledig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Vermeld in ieder geval de functie en de locatie én wees creatief! Bijvoorbeeld:


"Ben jij handig? Ga aan de slag bij een montageopdracht in Breda! ?️" 


Opdrachtomschrijving | Zorg ervoor dat je de werkzaamheden duidelijk omschrijft en geef een korte context van de opdracht. Zo weet de opdrachtnemer precies wat hem of haar te wachten staat.

  • Geef een omschrijving van de zoekvraag.

  • Geef puntsgewijs een omschrijving van de taken.

  • Geef puntsgewijs een omschrijving van de benodigde vaardigheden en eventuele kledingvoorschriften.

  • Gebruik geen ingewikkelde vakjargon, houd het eenvoudig.

  • Wees kort, maar krachtig.

  • Beschrijf een aantal aspecten om de opdracht aantrekkelijk te maken (zoals voorziening van een maaltijd op locatie). 

  • Vermeld duidelijk de locatie en de contactpersoon. 


Tip: Als de opdrachten vaker voorkomen, laat dit dan ook weten. Mogelijk heb je al andere data waarnaar je kunt verwijzen.

Extra informatie voor uitgekozen opdrachtnemers | Hier vul je informatie in die alleen bedoeld is voor uitgekozen opdrachtnemers. Denk hierbij aan werkinstructies of waar ze zich moeten melden bij aanvang van de opdracht.

Branche & functie | Hier dien je aan te geven in welke branche en welke functie je de opdracht online wil zetten.

Vaardigheden & Kledingvoorschriften | Zodra je een branche hebt geselecteerd verschijnen de bijbehorende vaardigheden en kledingvoorschriften. Geef hier aan welke vaardigheden de opdrachtnemer moet bezitten om de werkzaamheden goed uit te voeren. Als er een vaardigheid niet bij staat, zet deze dan in de omschrijving.

Annuleringstermijn | Je kan kiezen tussen 24 uur, 48 uur, 72 uur, 1 week of 2 weken. De annuleringstermijn houdt in dat de opdracht met een geselecteerde opdrachtnemer binnen de aangegeven termijn niet meer geannuleerd kan worden zonder consequenties. Meer over het annuleringsbeleid vind je hier.


Tarief opdracht | Een opdrachtnemer is niet cao-gebonden, jij bent dus altijd in de lead over het tarief.

  • Heeft de opdracht spoed? Ga dan iets hoger zitten met het tarief. Opdrachtnemers zijn zo eerder bereid om verder te reizen of andere afspraken eventueel af te zeggen.

  • Is de opdracht in het weekend of in de avonduren en geldt er bij de betreffende cao een bepaalde toeslag? Denk er dan over na of je dit ook wilt verwerken in het tarief. 

  • Wil je graag kwaliteit nastreven? Opdrachtnemers met specifieke kwaliteiten of werkervaring verwachten vaak een hoger tarief en mogen uiteraard ook beter betaald worden, probeer het tarief dus te verhogen om de kwaliteit van de reacties te verhogen.

Opdracht plaatsen (voor meerdere dagen) | Zodra alle gegevens zijn ingevuld, kun je (meerdere) dagen in de agenda selecteren om de opdracht open te zetten. Wil je exact dezelfde opdracht plaatsen maar met andere tijden? Klik dan op het groene plusje, pas de tijden aan en selecteer wederom voor welke dagen je de opdracht wilt plaatsen.


Wil je de opdracht die je hebt geplaatst aanpassen of verwijderen? Meer informatie hierover vind je hier.